3.2.1 Veiligheidsbeleid
Handhaven is geen doel op zich. Soms is iemand zich niet bewust van de overtreding of is een bepaalde situatie jarenlang gedoogd. Communicatie en contact kunnen veel effect hebben. De SGP is voor:

 • Integraal veiligheidsbeleid als basis voor de plaatselijke politie;
 • Buurtpreventie;
 • Zichtbare inzet van wijkagenten;
 • Aanvullen van politie-inzet door buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s);
 • Verlichting van bushaltes en onveilige plekken;
 • In kaart brengen van onveilige plekken;
 • Inzet van cameratoezicht om de veiligheid van winkeliers en publiek te vergroten, zeker in het centrum;
 • Het garanderen van de sociale veiligheid van winkeliers;
 • Opstellen van een handhavingsnotitie.

3.2.2 Veiligheidsregio
De SGP erkent het belang van regionale afspraken als het gaat over veiligheid. Het regionaliserenvan brandweer en ambulancezorg mag er echter niet toe leiden dat onze kleine gemeente onder-sneeuwt bij de problemen van de grotere gemeenten en steden.

 • Handhaving van de norm bij “aanrijtijden”.

3.2.3 Vandalisme en criminaliteit
Vandalisme en criminaliteit in de gemeente Ermelo dienen te worden teruggedrongen door:

 • De inzet van meer toezichthouders;
 • Agenten te laten beschikken over de nieuwste technologieën en hulpmiddelen;
 • Het geven van voorlichting ter preventie op scholen;
 • Vandalen gaan betalen.

3.2.4 Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
De SGP maakt zich sterk voor de handhaving van de APV.
De SGP is voor:

 • Voorlichting over de inhoud van de APV op de gemeentepagina;
 • Handhaving van orde en veiligheid bij horecagelegenheden en grote evenementen.

De SGP is tegen:

 • Het schrappen van schijnbaar overbodige artikelen;
 • Exploitatie, subsidie of het verlenen van toestemming aan openbare activiteiten die ingaantegen Bijbelse principes, zoals de zondag als rustdag, het vloekverbod of de eerbaarheid vanhet menselijk lichaam;
 • Geluidsoverlast en onveilige situaties voor, tijdens of na evenementen;
 • Het opnemen van een stookverbod.

3.2.5 Afsteken van vuurwerk
De SGP is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk, omdat het afsteken van vuurwerk:

 • Slecht is voor de volksgezondheid;
 • Negatieve gevolgen heeft voor het milieu en dierenwelzijn;
 • Schade kan veroorzaken en financiële gevolgen heeft.

3.2.6 Openbare zedelijkheid
De SGP is voor de handhaving van de zedelijkheid en baseert zich daarbij op de Bijbel.
Daarom is de SGP tegen:

 • De vestiging van seksinrichtingen in de gemeente;
 • Reclameobjecten die erotiek bevatten of geweld, het gebruik van verslavende middelen, en dergelijke propageren.

3.2.7 Vloekverbod
Op grond van de Bijbel gelooft de SGP dat vloeken ongewenst is. Daarom is de SGP voor:

 • Een vloekverbod;
 • Een respectvolle manier van met elkaar communiceren.

Daarom is de SGP tegen:

 • Kwetsend taalgebruik in lokaal gefaciliteerde media en reclame-uitingen.

3.2.8 Horeca
De SGP wil de overlast van horecagelegenheden beperken. Daarom is de SGP voor:

 • Vervroeging van het sluitingsuur op zaterdagavond naar 23:30 uur, om de zondags(nacht)rust te bevorderen en overlast te verminderen;
 • Beperking van geluidsoverlast bij horecaondernemingen, kantines en evenementen;
 • Gelijke maatstaven voor het bedrijfsleven ten opzichte van horecaondernemingen.