1.6.1 Grondbeleid en voorkeursrecht gemeenten
Het grondbeleid is een ordenend en sturend instrument voor de gemeentelijke overheid;

  • Voor de SGP zijn terughoudendheid en zorgvuldigheid kernbegrippen bij de toepassing van de wet voorkeursrecht gemeenten.
  • Voor een actief gemeentelijk grondbeleid als het algemeen belang wordt gediend;
  • Respect voor eigen grondbezit;
  • Geen zogenoemde “sterfhuisconstructies’’ bij verwerving van agrarische gronden, waardoorde agrariër uiteindelijk zijn bedrijfsvoering niet meer kan voortzetten;
  • Voor de introductie van erfpacht om woonlasten beheersbaar te houden.