Tegen koopzondagen

De SGP gelooft dat God de mens een wekelijkse rustdag heeft gegeven. Die dag is aan God gewijd. Bovendien wordt rust in onze huidige maatschappij steeds schaarser. Koopzondagen dragen bij aan toenemende onrust. Bovendien hebben koopzondagen negatieve gevolgen voor (kleine) ondernemers en hun gezinnen.

Voor zelfstandigheid!

Dit jaar bestaat Ermelo 50 jaar! Voor velen ligt de afsplitsingsstrijd nog vers in het geheugen, opnieuw spreken over samenvoegen met buurgemeenten leidt tot tweespalt. Fuseren is voor de SGP dus geen optie. Wel zullen we volop inzetten op de samenwerking met Harderwijk, Zeewolde en Putten.
Waar nodig kiezen we uiteraard voor onze eigen koers. Een toegankelijk en zichtbaar bestuur is een grote meerwaarde, daarbij zijn fusiegemeenten zelden voordeliger gebleken

Voor de ondernemer!

Ondernemers verdienen steun! De goede contacten tussen het bedrijfsleven en de gemeente Ermelo kunnen ons in de toekomst nog veel meer bieden. Denk hierbij aan het zoeken naar een geschikte locatie voor een nieuw bedrijventerrein, de energietransitie, het toe leiden naar werk van mensen uit de bijstand. De afgelopen 4 jaar is hier succesvol op ingezet, dit willen we graag verder uitbouwen.

Voor het buitengebied!

In Horst en Telgt heeft de agrarische sector de oudste rechten. Dat moet zo blijven, maar wel steeds meer in combinatie met wonen en werken. Dit vraagt om de nodige aandacht en zorgvuldigheid.

Voor een beter en legaal woningaanbod!

We moeten alles in het werk stellen om meer mensen in ons dorp te kunnen huisvesten, wanneer jonge inwoners wegtrekken heeft dit reeds op korte termijn effect op de vergrijzing met alle gevolgen van dien. We zetten in op het omvormen van vakantieparken naar legaal wonen, woningsplitsing,
grote woningbouwlocatie en de bestaande plannen versneld uitvoeren.

Voor een kleinere overheid!

Er zal kritisch gekeken worden naar de niet wettelijke taken, het moment is nu gekomen dat er knopen moeten worden doorgehakt. De lastendruk voor burgers en ondernemers zit aan het plafond! Dus volop richten op de wettelijke taken waaronder de bouw van (basis) scholen die aan vervanging toe zijn en niet meer voldoen aan de eisen des tijds.

Voor hoge kwaliteit van de openbare ruimte!

Groenonderhoud, wegenonderhoud, aanleg van fietspaden door onze natuur, jarenlang is er op bezuinigd. De laatste 4 jaar is het tij gekeerd en heeft het de volle aandacht gekregen. Ook de komende jaren willen we volop inzetten op een hoge kwaliteit van de openbare ruimte. Speciale aandacht is nodig voor wijken waar knelpunten ontstaan met parkeren en de inrichting niet meer past bij het gebruik.

Voor Speuld!

Speuld is een zelfstandige gemeenschap binnen de gemeente Ermelo. Het dorp verdient daarom speciale aandacht en heeft recht op zoveel mogelijk eigen voorzieningen. Dit geldt ook voor andere verder gelegen kernen als De Beek, Drie, Houtdorp, Leuvenum en Staverden.