Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 heeft de SGP Ermelo een ervaren en veelzijdig team beschikbaar. De eerste 5 kandidaten op onze lijst stellen zich graag aan u voor.

SGP ermelo kandidaten

Van links naar rechts.

Hans-Gerald Roestenburg (5) Hans-Gerald (20) is inmiddels twee jaar betrokken bij de SGP Ermelo als steunfractielid. Binnen de partij zet hij zich onder meerin voor de online communicatie. Hans-Gerald is werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs.

Pieter Stam (2) Pieter (40) is fractiesecretaris en sinds 2018 lid van de gemeenteraad namens de SGP. Voordat hij in Ermelo kwam wonen, was hij enkele jaren raadslid in de gemeente Soest. In het dagelijks leven is Pieter werkzaam als bouwkundig tekenaar. Ruimtelijke ordening is een van de terreinen waarop hij zich in de afgelopen vier jaar heeft onderscheiden als raadslid.

Leo van der Velden (1) Leo (49) is na de verkiezingenvan 2018 als wethouder toegetreden tot het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ermelo. Hij is al sinds 2004 actief in de plaatselijke politiek, waarvan twaalf jaar als commissielid en achtjaar als gemeenteraadslid. Hij is voor de derde opeen volgende keer lijsttrekker van de SGP-kandidatenlijst. Leo is afkomstig uit het (Ermelose) bedrijfsleven en zet zich graag in voor de ondernemers, die hij ook wel ‘de motoren van de Ermelose samenleving’ noemt.

Gert-Jan Koetsier (4) Gert-Jan (30) is onlangs toegetreden tot de steunfractie van de SGP Ermelo. Hij is een echte verbinder en hoopt de ervaring die hij opdoet inzijn dagelijks werk mee te nemen in de politiek. Gert-Jan is werkzaam als teamleider en specialist regionale ontwikkeling, dit betekent dat hij regionale samenwerkingen tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven (uit)bouwt en begeleidt, met name vanuit de focus van het (MKB)bedrijfsleven. Enige jaren geleden is Gert-Jan ook een periode actief geweest voor ons redactieblad Johannes Calvijn.

René Heij (3) René (27) is sinds de verkiezingen van 2018 als fractievertegenwoordiger werkzaam voor de SGP in de Ermelose raad. Hij heeft ook door zijn werkzaamheden voor het Wetenschappelijk Instituut van de SGP in Rotterdam inmiddels veel politieke bagage. Van zijn hand verscheen onder meer het boek Politiek met de Bijbel, een vervolg daarop is in de maak. In het dagelijks leven werkt René als redacteur bij een christelijke uitgeverij.